4765 Csenger, Rákóczi utca 66.

06 70 409 1547

info@ofkkft.hu

Általános szerződési feltételek

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

 • Szolgáltató: „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 4765 Csenger, Rákóczi utca 66.szám;
 • Adószáma: 25127030-2-15,
 • Cégjegyzékszám: 15-09-082480
 • Email: ofk.tanulas@gmail.com 
 • Tel.: +36-70-409-1547
 • Képviseli: Fodorné Zagyi Orsolya, ügyvezető

továbbiakban Szolgáltató, a www.ofkkft.hu weboldalon elérhető online képzések, webináriumok, workshopok értékesítésére és használatára, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.ofkkft.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a Szolgáltató által nyújtott online képzések, webináriumok, workshop szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit, továbbá a Szolgáltató, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető online számlázási szolgáltatások igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Szolgáltató által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig.

MEGRENDELÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Megrendelés

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről a szolgáltatás(ok) megrendelése szükséges. A sikeres megrendeléshez és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. A megrendelés során a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Megrendelés során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról.

A megrendelés menete

 1. A szolgáltatás kiválasztása

A Megrendelőnek lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház szolgáltatásai közül. A megjelenített szolgáltatások online rendelhetőek meg. A Megrendelő a kiválasztott szolgáltatásra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a “Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A lap tetején elhelyezett “Kosár” gombra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat vagy akár törölhet is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés részösszegét.

 1. A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a részösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Tovább a pénztárhoz” gombra! Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát! Vásárolni csak regisztrációvak lehetséges! Céges rendelés, számlázás esetén a megrendelő személye kijelenti, hogy a cég törvényes képviselőjeként adja le a megrendelést.

A következő lépésben válassza ki a számlázási adatot, a szállítási címet, az Önnek megfelelő szállítási módot, valamint a fizetési módot (banki előre utalás, bankkártyás tranzakció)! Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés folytatásához fogadja el az “Általános Szerződési Feltételek”-et a jelölő négyzet bepipálásával és kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra! Ezután e-mail-ben kap értesítést a megrendelésről, illetve annak állapotáról.

Árak

Áraink a szolgáltatás mellett feltüntetett devizanemben értendők (HUF/EUR), a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a szolgáltatások mellett talál. Az árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az ÁFA összegét is. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Visszaigazolás

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Megrendelő felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a megrendelés feldolgozásáról. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél tartalma alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük, kísérje figyelemmel levelezését (a regisztrációban megadott e-mail címen), mert e-mailben tartjuk Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk a rendelés menetéről.

Szolgáltatások igénybevételének összesített feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi használatának, illetve az Ügyfél általi igénybevételének feltétele, hogy:

 1. a Felhasználó megrendelje a Weboldalon a Szolgáltatást;
 2. a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;
 3. a Felhasználó és az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

 

SZOLGÁLTATÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Szolgáltatás díjának megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, a Fiók Tulajdonost, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni. k, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Megrendelés során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

Szolgáltató által biztosított technikai háttér

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően.

Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

 1. Szélessávú internet kapcsolat;
 2. Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;
 3. Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogai

A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntart valamennyi jogot.

KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF hatálya alatt a Fiók Tulajdonos által kijelölt Kapcsolattartó. A Fiók Tulajdonos jogosult más Kapcsolattartó kijelölésére, amelynek Szolgáltató általi jóváhagyása esetén a korábbi Kapcsolattartó ezen státusza megszűnik.

A Fiók Tulajdonos által a Szolgáltató felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A Szolgáltató részére:

 • Név: „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 4765 Csenger, Rákóczi utca 66.szám;
 • Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 54/a, fsz. 2.
 • Email: ofk.tanulas@gmail.com 

Az Ügyfél részére:

 • Név: az Ügyfél neve, cégneve, ahogy az a Megrendelés során megadásra került
 • Levelezési cím: az Ügyfél székhelye
 • E-mail cím: a Fiók Tulajdonos által a Megrendelés során megadott kapcsolattartó e-mail címe

Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

 1. az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
 2. a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;
 3. az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Az Ügyfél és a Felhasználók a Regisztrációval, illetve az ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a Szolgáltatóhoz kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Szolgáltató pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Megrendelés során köteles elfogadni, és amely a Weboldalon folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

PANASZKEZELÉS

A Szolgáltató fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail-ben) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Szolgáltató Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban.

Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Szolgáltató Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

 

Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a Szolgáltató részére:

 1. elektronikusan: az ofk.tanulas@gmail.com e-mail címen;
 2. telefonon: a +36-70-409-1547-as telefonszámon, az ügyfélszolgálati nyitvatartási időn belül.

 

A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

 1. cég neve;
 2. cég adószáma;
 3. cégjegyzékszám;
 4. a panaszt bejelentő Felhasználó neve;
 5. a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
 6. a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);
 7. az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
 8. az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
 9. a panasszal érintett Szolgáltatások;
 10. a panasz leírása, oka;
 11. a panaszos igénye;
 12. a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
 13. telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

A Szolgáltató a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

A Szolgáltató munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat.

Az Ügyfél panaszát szóban vagy írásban közölheti a képző intézménnyel, illetve a képző intézmény érdekében vagy javára eljáró személlyel.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a képzőintézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet kitölteni, és annak egy másolati példányát

 1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni,
 2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Ügyfélnek legkésőbb a következő bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint köteles eljárni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. az Ügyfél neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a képző intézmény nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Ügyfél aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a képző intézmény - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a képző intézmény indokolni köteles.

A képző intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a képző intézmény köteles az Ügyfélt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a képző intézmény az Ügyféli jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A képző intézménynek vezetnie kell a panaszkezelés dokumentációját, az eredmények pedig a vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatait képezik. Az intézmény vezetőségének feladata az esetekből levont tanulságokat feldolgozni és ismétlődő panasz esetén megelőzésére megoldásokat kidolgozni.

Panasznak minősül a panasztevő nevével ellátott és konkrét esetre történő észrevétel, beadvány, elsősorban írásos formában, de a szóbeli panaszokat is fogadja az intézmény. A képzési folyamat valamennyi fázisában törekedni kell a panaszok okainak megszüntetésére.

A képzésben Ügyfeleket a képzés kezdetekor tájékoztatjuk a panaszkezelés rendjéről.

ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

Jelen ÁSZF hatályos 2022. 12. 10. napjától.

 

OFK OKTATÁSFEJLESZTÉSI KFT.

KAPCSOLAT / ELÉRHETŐSÉG

Ajándékutalványt a következő email címen lehet igényelni: info@ofkkft.hu
+36/70/409-1547
ofk.tanulas@gmail.com
4765 Csenger , Rákóczi utca 66.

Panaszkezelés

Impresszum

Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

Regisztráció