+36-70/409-1547
Engedélyszám: E-001214/2015
  4765 Csenger,
Rákóczi u. 66.

Vállalkozási ismeretek képzés

Vállalkozási ismeretek képzés E-001214/2015/D031

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevőkkel megismertesse a cégalapítás gazdasági és jogi hátterét, az alapítás menetét, a cégformákat és a felmerülő költségeket.

Operatív cél, hogy a résztvevők képesek legyenek a vállalkozási formákkal kapcsolatos ismeretek alkalmazására, eligazodni a piaci viszonyok, gazdasági jellemzők között, egy vállalkozás megtervezésére, a hozzá szükséges ismeretek felderítésére, lebonyolítani egy vállalkozás indításával kapcsolatos feladatokat.

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportját elsősorban a településeken élő 18-35 év közötti fiatalok alkotják, valamint mindazon személyek, akik a képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek megfelelnek és a megszerezhető kompetenciákat el kívánják érni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

  • A részvevő ismeretei bővülnék és képességei fejlődnek, amivel képes lesz önállóan létrehozni saját cégét s annak működésének folyamatát menedzselni.
  • A résztvevő képes lesz a képzés végeztével a cégalapítás gazdasági, alapvető jogi hátterének bemutatására, a különböző cégformák definiálására.
  • A résztvevő elsajátítja a vállalkozás szervezeti alapismereteit, ezzel be tudja mutatni saját cégét, megismeri az engedély feltételeit, a működés során felmerülő problémák kezelési módját.
  • A résztvevő megtanulja, hogyan lehet az erőforrásokat és költségeket összehangolni, időben és térben elosztani a kitűzött cél elérése érdekében.
  • A résztvevők jártasságot szereznek a kötelező dokumentáció összeállításában. Megismerik a beszámoló tartalmát.
  • A résztvevők fejlesztik vállalkozói kompetenciájukat, a felismerik a tervezés jelentőségét, folyamatát.
  • A résztvevők megismerik a cégalapítás költségein kívül felmerülő induló kiadásokat, kötelezettségeket, milyen adókat kell befizetni működő cége után, milyen adózási formák állnak rendelkezésre egy vállalkozás esetén.

A képzés óraszáma: 60 óra

Elméleti órák száma: 20 óra

Gyakorlati órák száma: 40 óra

 

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:

Tanúsítvány<< Vissza