+36-70/409-1547
Engedélyszám: E-001214/2015
  4765 Csenger,
Rákóczi u. 66.

Személyes érzések és viselkedések tréning

Személyes érzések és viselkedések tréning E-001214/2015/D049


A képzés célja: Átfogó cél, hogy alternatív pedagógiai módszerekkel segítse a résztvevőket személyes érzéseik és viselkedéseik megértésében, javítsa a döntéshozatali készségeket (pl. visszautasítási technikák és a nemet mondás készségeinek fejlesztése), hozzájáruljanak a szerhasználattal kapcsolatos téves információk, hiedelmek korrigálásához, az ismeretek bővítéséhez.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 A résztvevő képes lesz a tréning végeztével hatékonyan kifejezni önmagát és megérteni mások közléseit.

  • A résztvevő elsajátítja a pozitív gondolkodást és a kommunikációs jellemzőket.
  • A részvevő képessé válik a munkájában és a magánéletben egyaránt értő figyelmet mutatni  és asszertívan kommunikálni.
  • A résztvevő az interaktív, személyiségfejlesztő játékok kapcsán generált beszélgetések eredményeképpen újraértelmezi addigi attitűdjeit.
  • Kreatív, interaktív módon jut preventív, személyiségformáló ismeretekhez.
  • A résztvevő megtapasztalhatja és fejlesztheti saját képességeit, és erőforrásait, melynek segítségével, nagyobb hatékonysággal tud ellenállni az illegális szerek kínálta kísértéseknek.
  • A résztvevő képes lesz a személyközpontú megközelítés - empátia, tolerancia, kongruencia,  spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására.
  • A résztvevő képes lesz a családszerepben megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei: Iskolai végzettséghez és szakmai előképzettséghez nem kötött.

 Elméleti órák száma 10

Gyakorlati órák száma 20

Összes óraszám 30

 

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:

 Tanúsítvány

 

 

 

 

 << Vissza