+36-70/409-1547
Engedélyszám: E-001214/2015
  4765 Csenger,
Rákóczi u. 66.

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek E-001214/2015/D044

A képzés célja:
A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetenciák fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, az alapvető informatikai ismeretek elsajátítása. A képzés operatív célja, hogy a résztvevő mindennapi munkája során felismerje, és sikeresen alkalmazza az elsajátított ismeretanyagot.


A képzés során megszerezhető kompetenciák

  • A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
  • A résztvevők képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
  • A résztvevők képesek legyenek a számítógéppel kapcsolatos alapvető elméleti ismeretek elsajátítására.
  • A résztvevők képesek legyenek a számítógéppel kapcsolatos alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítására.
  • A résztvevők képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
  • A résztvevők képesek legyenek az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
  • A résztvevők képesek legyenek elektronikus levelezés során csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
  • A résztvevők képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

A programba való bekapcsolódás feltételei: Iskolai végzettséghez és szakmai előképzettséghez nem kötött.

A képzés óraszáma 120
Elméleti órák száma 60
Gyakorlati órák száma 60

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:

Tanúsítvány<< Vissza