+36-70/409-1547
Engedélyszám: E-001214/2015
  4765 Csenger,
Rákóczi u. 66.

Stresszmenedzsment és érzelmi kompetenciafejlesztés

Stresszmenedzsment és érzelmi kompetenciafejlesztés E-001214/2015/D018

A képzés célja:
Átfogó cél, hogy a résztvevők olyan ismeretekhez jussanak, amelyek a mindennapi munkájuk során segíti őket a stresszhelyzetek felismerésében és azok megoldásában. A program célja azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátítása/begyakoroltatása, melyek elengedhetetlen a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak. A képzés operatív célja, hogy a résztvevő mindennapi munkája során felismerje, és sikeresen alkalmazza az elsajátított ismeretanyagot.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Fejlődnek a résztvevő társas kapcsolatokra vonatkozó ismeretei és alkalmazott kapcsolatteremtési képessége.
  • Fejlődik a résztvevő olvasás-és íráskészsége, képessé válik nyelvtanilag helyes mondatokat megalkotására.
  • A résztvevő képes lesz a hétköznapi életben felmerülő egyszerű számolási feladatok elvégzésére,
  • Fejlődnek a résztvevő életviteli kompetenciái.
  • A résztvevő megtanulja, hogyan lehet nehéz élethelyzeteket kezelni, és ez által hogyan tud segíteni önmagán, családján valamint szűkebb és tágabb környezetén.
  • A résztvevő képes lesz a stresszorok jelentős részét menedzselni, kiiktatni..

A programba való bekapcsolódás feltételei: Iskolai végzettséghez és Szakmai előképzettséghez nem kötött.

A képzés óraszáma 70
Elméleti órák száma 40
Gyakorlati órák száma 30

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:

Tanúsítvány<< Vissza