+36-70/409-1547
Nyilvántartási szám: B/2020/000337
  4765 Csenger,
Rákóczi u. 66.
Engedélyszám:
E/2020/000333
Engedélyszám:
E-001214/2015

Bemutatkozás - Minőségpolitikánk - Stratégiánk, minőségcéljaink, indikátoraink

Mottó: „Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.”

Richard David Precht népszerű német író, filozófiai indíttatású könyvek szerzőjének gondolatával köszöntjük megbecsült tisztelettel és nagy szeretettel az oldalunkra látogató valamennyi kedves érdeklődőt.

Újonnan alakult vállalkozásunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy hiányterületet kíván betölteni. Alapítóink valamennyien rutinos oktatási szakemberek, akik a közvetlen feladat-ellátási helyükön munkásságukkal kivívták a szűkebb és tágabb környezetük elismerését. Mindezeken túl a több évtizedes tapasztalataik mellett jogi-, és gazdasági-, menedzsment ismeretekkel is rendelkeznek. A Kft. tulajdonosainak elsődleges célja, hogy változó világunkban a folyamatosan felmerülő újabb és újabb innovációkra, kihívásokra adekvát válaszokat tudjanak adni.

A közvetlen vezetést egy kiválóan felkészült irodavezető valamint széles körű kompetenciákkal felvértezett külsős munkatársak, trénerek, tutorok, szakértők, szaktanácsadók, mesterpedagógusok veszik körül. A végletekig elhivatott humánerőforrásunk garancia lehet a minőségre és a szakmaiságra.

Folyamatosan frissülő képzési palettánk rugalmasan követi a megbízóink és a piac igényeit.

A bejelentett képzéseink során gyakorlatorientált és moduláris tananyagot igyekszünk átadni a résztvevőknek, akik a megszerzett új kompetenciáik birtokában azonnal versenyképesebbé válnak a munkaerőpiacon, munkahelyükön.

Szakértőink helyi, megyei és országos feladatok levezénylésével magas színvonalon nyújtják – számos területen – szolgáltatásaikat minden intézménytípusban.

Tisztelt Érdeklődők, Kedves Leendő Ügyfeleink, Barátaink!

Sarah Caldwell amerikai karmester örökérvényű gondolatát szívükre helyezve: -

„Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet! Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak.”

Várjuk a mottónkban megfogalmazottak szerint a tudást örömmel megszerző leendő ügyfeleinkkel a személyes találkozást.


Maradunk megbecsült tisztelettel!

Az Oktatásfejlesztési Kft. vezetése

 

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

 Szervezetünk, a csengeri székhelyű „OFK” Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. legfőbb célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül társaságunk döntően a résztvevők munkaerő-piacon történő érvényesülését elősegítő, illetve közösségi és magánéletüket eredményesebbé tevő nyelvi képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a színvonalas munkahelyek megszerzését és megőrzését.

Elsősorban székhelyünk és képzési helyszíneink vonzáskörzetében kívánunk a diákok, álláskeresők, munkavállalók és a vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzés során, korszerű eszközök és módszerek alkalmazásával sajátíthassák el tanfolyamainkon a munkájukban, illetve az élet egyéb területein is sikerek elérését elősegítő nyelvtudást. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik segítsék elő munkavállalásukat, tegyék eredményesebbé munkájukat és magánéletüket.

Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.

Társaságunk vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

 

Csenger, 2019. január 05.

.Demeter Ágnes

Demeter Ágnes

ügyvezető

 

STRATÉGIÁNK, MINŐSÉGCÉLJAINK, INDIKÁTORAINK

 

Társaságunk vezetése a stratégiáját az alábbiakban határozta meg.

 Társaságunk őrizze meg és öregbítse eddigi működése során kialakított jó hírnevét és elismertségét.

  • Képzési kínálatát a piaci és megrendelői igényeket figyelembe véve folyamatosan fejlessze.
  • Korszerű és hatékony oktatási, fejlesztési módszerek és eszközök használata, valamint azok folyamatos fejlesztése.
  • Szakmailag képzett és elismert, tapasztalt, elkötelezett oktatók, munkatársak alkalmazása.
  • A képzések rugalmas, a megrendelők és résztvevők igényeire alapozott szervezése.
  • Képzéseink hatóságilag engedélyezett program alapján történő megvalósítása.
  • A felnőttképzési engedély jogszabályi követelményit folyamatosan kielégítő, minőségi működés.
  • A képzéseken résztvevők létszáma és elégedettsége folyamatosan magas legyen.
  • Megvalósuljon a folyamatos innováció.

 Stratégiai elképzeléseinek valóra váltásához az társaság vezetése évente meghatározza konkrét, objektíven mérhető, számszerűsített, ezáltal megvalósulását tekintve könnyen értékelhető, összehasonlítható éves minőségcéljait. Ezek előkészítése a szakmai vezető hatásköre.

A megvalósult képzések nyilvános adatai, jellemző mennyiségi és minőségi mutatói, melyek kötelező elemei az alábbiak:

-     a megvalósított képzések csoportlétszáma

-     a megvalósított képzések záróvizsga átlaga

-     a megvalósított képzések lemorzsolódási aránya

-     a megvalósított képzések résztvevői elégedettség mérésének átlaga.

A nyilvánosságnak szánt adatokat a képzések befejezését követő 45 napon belül kell közzétenni, és a képzés befejezését követő második naptári év végéig kell elérhetőnek lennie. Az adatok közzétételének felelőse az ügyvezető.

A nyilvános adatok mennyiségi és minőségi mutatói esetében az társaság által meghatározott célértékek az alábbiak:

-     a csoportos képzések csoportlétszáma optimálisan a 15 fő körül mozogjon,

-     az egyes képzések záróvizsga átlagának, lemorzsolódási arányának és résztvevői elégedettség mérésének célértékei évente kerülnek külön meghatározásra.

 

 2019-2020. évben vállalt minőségindikátoraink célértékei:

Minőségcél

2019.

2020.

Indoklás

lemorzsolódás[1]

< 20%

< 19%

A nyelvi képzéseket a munka mellett tanulók viszonylag nagy számban hagyják abba, de intézményi, vállalati megbízás esetén ez elhanyagolható.

átlagos elégedettség

≥ 70%

≥ 72%

Az egyéni motiváció hiányát a résztvevők nem mindig ismerik fel, máshol keresik az eredménytelenség okát.

záróvizsga eredmények átlaga

≥ 60%

≥ 62%

A társaságunkkal kapcsolatban álló vizsga-szervezőhelyek visszajelzéseire alapozva, valamint sajátszervezésű képzések esetén tapasztalat alapján.

 [1] A lemorzsolódás gyakran külső okokra vezethető vissza, Társaságunknak nincs megfelelő eszköze ennek befolyásolására.